Pri vseh tehnikah slikanja sem slikarka samouk.

Barve so tiste, ki dajejo življenje mojim slikam. Bogate barve, iz katerih veje toplina, drugič zopet mraz, včasih prasketa ogenj in nato vroča puščavska sopara, jutranje meglice in lunina svetloba.

S tehniko olje na platno sem se začela ukvarjati pred dvema letom in od takrat naprej se v ustvarjanju gibljem med dvema smernicama, ki določata moje slikanje; upodobiti stvari čim bolj realne in take kot so, ter poiskati in naslikati mistično lepoto. Vse to se pozneje odraža v izredno natančnih portretih na eni strani ter pravljičnimi slikami, kjer vsaka šepeta svojo zgodbo na drugi.